Parkering och toaletter

Fotbollsfest i Tyresö Strand

Parkering och toaletter
Blå ring:  Planerna där matcherna spelas.

Röd ring: Toaletter inne i Strandhallen

Svart ring : Allmänna parkeringarna nära planerna.

  • Parkeringarna 1-3 kommer fyllas snabbast.
  • Avståndet från parkering 4 och 5 till Strandplanen är ca 400 meter och där finns störst chans till lediga platser.